Happy Puber

Being a puber feels like fun!
“Niemand begrijpt mij en toch ben ik niet zo moeilijk hoor!” Pubers worden zo vaak mis begrepen, waardoor zij nog meer beginnen te twijfelen aan zichzelf. De stap van kind naar volwassen zijn, gaat gepaard met veel verandering.
Wij hebben verschillende uitgewerkte programma’s voor jongeren tussen 10 en 18 jaar om hen te begeleiden in dit mooie levensproces.
Ook op onze “Happy Moments” zijn jullie meer dan welkom!