Life Challenges

DE CYCLUS SHOW

Workshop voor meisjes aan de vooravond van de pubertijd

Try-out van de Cyclusshow: 18 mei 2019 om 10u (vooraf inschrijven verplicht)

De cyclusshow wordt vooraf gegaan door een infoavond voor de ouders. 

Deze zal doorgaan op maandag 13 mei 2019 om 19u30.